uctanuca.com

Bir uçtan bir uca

Büyük bir İmparator : Justinianus

Ravenna şehrindeki San Vitale klisesinde Justinianus’un
mozaikten yapılmış bir portresi bulunuyor

Milâttan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalkmıştı. Bu imparatorluğun sınırları içinde olan İtalya ve İspanya’yı Gotlar ele geçirmişlerdi. Gene Batı Roma İmparatorluğu’na bağlı    ülkelerden  Galya’yı Franklar, Kuzey Afrika’yı da Vandallar yönetimleri altına almışlardı.

Doğu Roma İmparatorluğu ise o sıralarda en parlak çağını yaşıyordu. Milâttan sonra 527 yılında Justinianus Doğu Roma İmparatoru olmuştu. Justinianus, Doğu Roma İmparatorluğunun en büyük hükümdarlarından biridir. Bu imparatorluğun bir adı da Bizans İmparatorluğu’dur. Ülkenin başşehri Constantînopo’i (Bugünkü İstanbul) Yunanlıların elindeyken Bizans adını taşıyordu. Bundan ötürü ülkenin adı da Bizans İmparatorluğu olarak tarihe geçti.

Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans İmparatorluğu bin yıl daha yaşadı. Türklerin 1453’te İstanbul’u ele geçirmeleriyle sona erdi. Justinianus’un zamanında, Bizans İmparatorluğu en parlak çağını yaşadı.

Justinianus nerede doğdu?

Justinianus, İllirya’da doğmuştu (Bugünkü Arnavutluk). Bir köylünün oğluydu. Justinianus’un amcası Justînus, erlikten imparatorluğa kadar yükselmişti. 526 yılında yeğenini kendisine yardımcı olsun diye yanına çağırdı. Bîr yıl sonra Justînus ölünce yeğeni Justinianus Bizans İmparatoru oldu. İmparator Justinianus’un yapmak istediği iki önemli iş vardı: Önce İmparatorluğun hudutlarını genişletmeyi düşünüyordu. Batıda düşmanların eline geçen toprakları tekrar geri alacak, eski Roma İmparatorluğu’nu yeniden kuracaktı.

Justinianus Kanunları nasıl hazırlandı?

Justinianus, bundan sonra İmparatorluğu’nu örnek bir hukuk devletî durumuna getirmek istiyordu. En eski Roma kanunlarını ele alacak, memleketi bîr düzene sokacaktı. Bu işle ilgilenmek üzere on İki kişilik bîr komisyon kurdu. Bu komisyon beş yıl içinde ünlü Justinianus Kanunları’nı hazırladı kî bu kanunlar bugünkü medenî hukukun temelidir.

Justinianus ikinci amacına daha zor vardı. Bir çok savaşlara girişmek zorunda kaldı. Önce Kuzey Afrika’dan Vandalları, Güneydoğu İspanya’dan da Vizigotları uzaklaştırdı. İtalya’da Ostrogollarla savaştı. Ravenna’da ikinci bîr başşehir kurdu. Ama Justinianus hep Batıya doğru ilerlemeyi düşünürken Doğu’ya gereken ilgiyi göstermemiş, sınırlarının zayıfladığını farketmemişti. Milâttan sonra 565 yılında Justinianus ölünce onun yerine geçenler, imparatorluğun hudutlarını genişletemediler. Yalnız doğudaki sınırları korumayı bildiler.

İlginiz çekebilecek diğer yazılar için buraya tıklayabilirsiniz.. 

Büyük bir İmparator : Justinianus

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön