uctanuca.com

Bir uçtan bir uca

Çiçeklerde dişilik organı

Dişilik organı üç bölümden meydana gelir:

Dişicik Başı : Çiçek tozlarım yakalamaya özel bölümdür. Tepesi tüycükler ve yapışkan bir sıvıyla kaplıdır. Çiçek tozları ortadaki kılcal damardan içeri girerek yumurtayı döllerler.    

Dişicik Borusu : Dişicik başını alttaki yumurtalığa bağlıyan ve “boyuncuk” içinden geçen kılcal damardır.

Yumurtalık : İçinde çiçek tozlarının dölleyip tohum durumuna dönüştürdükleri yumurtalar vardır. Yumurtanın yapısı oldukça karışıktır, içinde etrafı zarla çevrili bir “Embriyon Kesesi” bulunur. Bu kesenin içinde birçok hücre vardır. “Yumurta Hücresi” denilen bu hücreler çiçek tozunun anterozoid (erkek güze)lerinden biriyle birleşip yeni bir bitkinin tohum taslağım meydana getirirler. İkinci anterozoid’le birleşen çekirdekler ise “İkincil Çekirdek” denilen bir bütün durumunda oluşurlar.

İkincil çekirdek, tohumun çimlenmesi sırasında embriyonun gelişimi için gerekli besleyici cevherleri kapsıyan “Besidoku“yu meydana getirir.

İç Göbek (Kalaz) : Embriyonun gelişmesine yardım eden besinlerin yumurtalığa geçişini sağlayan hücreler grubudur

Etiketler : dişicik başı nedir, dişicik borusu nedir, Çiçek, çiçeklerde iç göbek nedir?, çiçeklerde yumurtalık nedir, çiçeklerin dişilik organı nasıldır, çiçeklerin tozlaşması nasıl olur? 

Çiçeklerde dişilik organı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön